Spring naar inhoud

Waar staan we voor

Visie

De visie geeft aan waar we voor gaan. We leggen hierin vast wat we willen bereiken. 

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. 

In een ideale woningmarkt heeft iedereen een huur- of koopwoning die hij of zij kan betalen. 

Missie

De missie geeft aan waar we voor staan. We leggen hierin uit wat we doen. 

Stichting Eelder Woningbouw maakt goed en betaalbaar wonen mogelijk. Wij richten ons vooral op mensen met een beperkt inkomen en speciale doelgroepen. Samen met onze huurders en partners zorgen wij voor een prettige woonomgeving. 

Kernwaarden

Bij het werken aan onze missie gaat het niet alleen om wat we doen, maar ook hoe wij werken: onze houding en ons gedrag. Met onze kernwaarden geven wij aan wie we zijn en hoe we handelen. 

Dichtbij 

Wij staan dichtbij onze huurders en belanghebbenden. Wij luisteren goed, kennen onze huurders en weten wat er speelt. 

Betrouwbaar 

Wij gaan respectvol om met onze huurders en zijn bereikbaar en behulpzaam. We maken heldere afspraken die we goed kunnen nakomen. 

Efficiënt en effectief 

We zijn kostenbewust en zuinig op het maatschappelijk geld. 

Ondernemingsplan 2020-2024

In het ondernemingsplan 2020-2024 leest u hier meer over.