Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Huurtoeslag

Wanneer de huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen kunt u misschien in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hoogte van het eigen vermogen is medebepalend voor het recht op huurtoeslag.

Bij de Belastingdienst kunt u toeslag aanvragen, wijzigen of uw gegevens bekijken. Dat doet u met Mijn Toeslagen. Telefonisch aanvragen kan via de BelastingTelefoon 0800-0543. Bij de beoordeling kijkt de Belastingdienst naar inkomen en vermogen, gezinsgrootte en de hoogte van de huur. Op de website van de Belastingdienst kunt u ook eerst een proefberekening maken.

Verandert er iets in uw leven?

Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen of juist minder? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo'n verandering gevolgen voor uw toeslag. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven. Dit doet u met Mijn toeslagen.