Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Organisatie en bestuur

De SEW is een dynamische en vooruitstrevende woningcorporatie die continu in beweging is om aan uw woonwensen te voldoen. De SEW is vooruitstrevend omdat wij op basis van een eigen visie voortdurend innovatieve woonoplossingen ontwikkelen. De SEW heeft woningen in Eelde en Paterswolde.

De SEW doet meer dan alleen het verhuren van een gevarieerd aanbod aan woningen. Wij streven ernaar om onze dienstverlening zorgvuldig af te stemmen op uw eisen en behoeften. Zodat uw wooncomfort, nu en in de toekomst, aan niets te wensen overlaat. De SEW is bovenal een klantgerichte en transparante organisatie.

De SEW is gevestigd in de gemeente Tynaarlo en opgericht op 7 augustus 1917. U vindt hieroner de statuten.

Datum en nummer van de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel 18 augustus 1999 nr. 04031659. Het BTW nummer van de SEW is: 0058.59.979.B.01

De SEW heeft op dit moment 7 werknemers in dienst. U vindt hieronder ons organisatieschema.

Bestuur

Michiel Veenstra is directeur-bestuurder van de Stichting Eelder Woningbouw.

Raad van Commissarissen

Mevrouw M.Y. (Marjan) van der Veen – voorzitter

De heer E.T. (Erik) van Gilst  - lid

De heer J. (Jan) Dunning  – lid 

Honorering Bestuur en Commissarissen

De beloning van de Raad van Commissarissen alsmede van de bestuurder vindt plaats conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2).

Voor zover van toepassing is hierbij rekening gehouden met de regelgeving (de WNT-staffel), zoals die vanaf 2014 van toepassing is. Voor de huidige bestuurder geldt een overgangstermijn.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW).