Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Overlast

Heeft u ergens last van? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of overlast van huisdieren, hangjongeren, vervuiling of niet goed onderhouden tuinen?

De ervaring leert dat buren die elkaar aanspreken op elkaars gedrag, problemen vaak samen oplossen. Mensen zijn zich vaak niet eens bewust dat ze overlast veroorzaken. Ga een gesprek aan en probeer samen tot een oplossing te komen. 

Lukt het niet om samen afspraken te maken en blijft de overlast bestaan? Dan kunt u bij ons een schriftelijke klacht indienen. Afhankelijk van de overlast, zal de overlastveroorzaker worden aangeschreven of worden uitgenodigd voor een gesprek om de overlast te bespreken en afspraken te maken voor de toekomst.

Bij ernstige burenoverlast of -ruzie kunt u contact opnemen met de politie Drenthe op telefoonnummer 0900-8844.

Meldpunt OGGz

Niet iedereen die hulp nodig heeft, kan of durft daarom te vragen. Als u zich ernstige zorgen maakt om iemand, dan kunt u terecht bij het OGGz-meldpunt van de gemeente Tynaarlo.