Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Klachten

Klachten en geschillen lossen we op door met elkaar te praten. Voor de zeldzame gevallen dat we er niet samen uitkomen, bestaat de Regionale Geschillen Commissie.

Deze commissie bestaat sinds 1994. Ingesteld op initiatief van de Huurdersorganisaties samen met woningcorporaties werkzaam in Drenthe en Groningen: Woonservice te Westerbork/Sleen, Woonstichting Domesta te Emmen/Hoogeveen/Coevorden, Lefier te Borger/Emmen, Christelijke Woonzorg Combinatie BCM te Stadskanaal, Stichting Eelder Woningbouw te Paterswolde, Woningstichting De Volmacht te Gieten, Stichting Woonborg te Vries, Stichting Actium te Assen, Stichting Verzorgd Wonen SHBB te Borger.

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk en onderzoekt gemelde geschillen tussen huurder en verhuurder en adviseert de verhuurder vervolgens over de afhandeling van de klacht. Maar in eerste instantie is de Regionale Geschillen Commissie er voor de huurder. Hij kan er zijn verhaal kwijt en is verzekerd van een serieuze en objectieve afhandeling van zijn klacht.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit drie leden: een lid voorgedragen door de woningcorporaties en een lid namens de huurdersorganisaties. Het derde lid wordt gekozen door deze twee leden samen en is tevens voorzitter. Daarnaast zijn er plaatsvervangende leden die zittende commissieleden vervangen in geval van verhindering.

Het liefst tevreden huurders

De corporaties zien het liefst alleen maar tevreden huurders en doen hun werk zo goed mogelijk. Soms kan er daarbij iets misgaan. Want waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat kan leiden tot een conflict, waarover je verhaal wilt halen.

Wanneer dien je een klacht in?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over de handelswijze van SEW. Je hebt bijvoorbeeld herhaaldelijk een verzoek ingediend, maar geen reactie gekregen. Of je vindt dat er onvoldoende moeite is gedaan om een probleem op te lossen. Het kan ook zijn dat je van mening bent dat je niet correct behandeld bent. Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht door de directie van SEW, dan is er sprake van een geschil.

De procedure

Dit geschil kun je voorleggen aan de Regionale Geschillen Commissie. Zij onderzoeken jouw klacht zorgvuldig en vragen uitgebreide informatie op bij ons. Vervolgens word je uitgenodigd om jouw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin zowel de klager als de corporatie hun zegje kunnen doen. De Regionale Geschillen Commissie komt daarna met een eindadvies, wat in praktisch alle gevallen door de directie van de corporatie wordt opgevolgd.

Contact opnemen

Adres:

Regionale Geschillen Commissie
p/a Postbus 190
7900 AD EMMEN

samen@geschillenbehandelen.nl

www.geschillenbehandelen.nl