Telefoonnummers

U kunt reparatieverzoeken tussen 7.30 uur en 10.00 uur doorgegeven via ons algemene telefoonnummer: 050 309 52 15

Na kantoortijd kunnen spoedeisende storingen doorgegeven worden via hetzelfde nummer.

Verwarming

Indien zich een storing voordoet aan uw c.v.-installatie, dan kunt u contact opnemen met Installatiebedrijf Venema in Peize tel. 050-5032576.

Nutsbedrijf

Mochten er problemen zijn met de hoofdzekering, gashoofdkraan, elektra- of gasmeter, dan kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Water

Voor vastzittende of lekkende hoofdkranen en problemen met de watermeter, belt u Waterbedrijf Groningen, tel. 050 368 8688. Via dit nummer kunt u ook uw meterstand doorgeven.

Warm water

SEW heeft geen geisers en boilers in eigendom. Het apparaat is in uw eigendom of u huurt het van Essent of @home (energiewacht) of een ander energieleverancier.

Indien u het apparaat huurt dan vindt u de gegevens op uw afrekening van dit bedrijf. Met storingsklachten bij een gehuurd toestel belt u met de energieleverancier. Zie sticker op uw toestel

Ernstig burenoverlast / ruzie

Hiervoor kunt contact met de politie Drenthe 0900-8844