Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Woningtoewijzing

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen.

Dit houdt in dat woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag, alleen nog woningen kunnen/mogen huren waarbij de huur onder de zogenaamde aftoppingsgrens ligt.

De overheid heeft eveneens bepaald dat sociale huurwoningen van een corporatie alleen nog aangeboden mogen worden aan kandidaten met een maximaal verzamelinkomen van € 39.055,- (prijspeil 2020).

Inkomensverklaring

Bij het reageren op een woning controleert de woningcorporatie daarom de hoogte van uw inkomen met een inkomenstoets.

Om in aanmerking te komen voor een aangeboden woning is een inkomensverklaring 2018 verplicht. Wilt u reageren op een woning van ons, vraag dan nu alvast een gratis inkomensverklaring aan. Dit kan via de belastingtelefoon op 0800-0543 of direct via Mijn Belastingdienst.

Veel gestelde vragen

Als uw verzamelinkomen meer dan € 39.055,- per jaar is, komt u vanaf 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor toewijzing van een (sociale) huurwoning met een netto huur onder de € 737,15.

De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van u en uw partner en/of medehuurders. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl/reken/toetsingsinkomen) kunt u uw verzamelinkomen berekenen.

Nee. De huur van uw huurwoning kan alleen bij de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli omhoog gaan met een door de minister vastgesteld percentage.

Nee. Als u meer verdient dan € 39.055,- en u wilt verhuizen, dan kunt u óf terecht in een vrije sector huurwoning (met een huur boven de € 737,14) óf in een koopwoning

Als u in uw huidige woning blijft wonen verandert er niets. Ook als er iemand bij u in komt wonen en uw verzamelinkomen verandert hierdoor, verandert er niets. Alleen als u verhuist, wordt uw inkomen getoetst volgens de nieuw regels.