Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Reageren op een woning

Inschrijven

Bent u op zoek naar een woning? Dan dient u zich allereerst bij ons in te schrijven als woningzoekende. U kunt zich inschrijven vanaf 18 jaar. Het inschrijven kost éénmalig € 35,00. Zodra dit is gedaan, kunt u reageren op de woningen.

Woningaanbod

Woningzoekenden krijgen niet ongevraagd een woning aangeboden. Ingeschreven woningzoekenden kunnen reageren op het door de SEW gepubliceerde aanbod van beschikbaar komende woningen.

De SEW publiceert gegevens over de woningen die voor verhuur beschikbaar komen. Per woning worden het adres, het aantal slaapkamers, de huurprijs, het bouwjaar en de datum beschikbaarheid gepubliceerd. Tevens wordt de termijn vermeld waarbinnen een ingeschreven woningzoekende zich voor een bepaalde woning kan aanmelden.

De publicaties van de woningen treft u op onze website onder het woningaanbod en in de vitrine bij het kantoor van de SEW. Er kan natuurlijk ook mondeling of telefonisch naar ons aanbod worden geïnformeerd.

Puntensysteem

Indien er voor een bepaalde woning meerdere gegadigden zijn, wordt de woning aangeboden aan degene met het hoogste aantal opgebouwde punten die aan alle voorwaarden voldoet. De toewijzingscriteria betreffende de verhouding tussen de grootte van de woning/aantal personen en huurprijs/inkomen(s) worden eveneens meegenomen in de beoordeling voor toewijzing.

De punten worden bepaald aan de hand van een puntensysteem. Per volle maand inschrijving ontvangt de woningzoekende 1 punt. Een woningzoekende die twee keer een aangeboden woning weigert, wordt 24 punten in mindering gebracht.

Bij een relatiebreuk worden de opgebouwde punten gedeeld, behoudens als partners schriftelijk overeenkomen dat één van hen afstand doet van zijn of haar rechten. Wijzigingen in de inschrijfgegevens dienen per omgaande schriftelijk te worden doorgegeven.

Acceptatie woning

Bij acceptatie van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende en dient u de huur van uw huidige huurwoning te beëindigen.