Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Onderhoudsfondsen

Als huurder bent u voor een deel van het onderhoud zelf verantwoordelijk. Wij hebben voor een aantal van deze zaken een tweetal fondsen ingericht waaraan u als huurder deel kunt nemen.

In de folder “Wie onderhoudt wat?” is aangegeven welke zaken voor rekening van de huurder zijn en welke onder de fondsen vallen.

Er is een “klein onderhoudsfonds” en een “glas- en rioolfonds”.

De maandelijkse bijdragen voor de fondsen zijn:

  • klein onderhoudsfonds        € 4,00 per maand
  • glas- en rioolfonds                 € 2,00 per maand

Het bestuur van SEW behoudt zich het recht voor om het bedrag voor deelname aan deze fondsen jaarlijks aan te passen.

Voor nieuwe huurders die een huurovereenkomst hebben afgesloten en zittende huurders waarbij de huurovereenkomst om diverse redenen is/wordt gewijzigd is het “klein onderhoudsfonds”  en het “glas- en rioolfonds” verplicht. Voor zittende huurders bestaat ook de mogelijkheid om deelnemer te worden aan één of beide fondsen.

Lid worden?

Onderstaand kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld aan ons toesturen.