Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Huurdersbelangenvereniging Eelde-Paterswolde

Als officiële huurdersorganisatie en gesprekspartner is de Huurdersbelangenvereniging (HBV) de schakel tussen u als huurder en de verhuurder de Stichting Eelder Woningbouw (SEW).

Wat doet de HBV voor haar leden?

  • Bemiddeling tussen u als huurder en de verhuurder SEW. Indien de contacten tussen u en de SEW niet goed verlopen, dan kunt u een beroep doen op de HBV, waarna deze actie zal ondernemen om eventuele problemen te verhelpen.
  • Periodiek overleg met de verhuurder SEW, waarin o.a. het huurbeleid (jaarlijkse huurverhoging) en het strategisch voorraadbeleid (nieuwbouw, onderhoud en sloop) worden besproken.
  • Samen met de verhuurder SEW gesprekspartner met de gemeente voor het maken van prestatieafspraken.

Zoals u ziet is de HBV een belangrijke partner voor u als huurder van de SEW.

Secretariaat:
p/a Henry Dunantweg 1 – Eelde

Email: hbhof@home.nl

Wij zoeken een nieuw lid

Wilt u plaats nemen in ons bestuur en de belangen van bijna 1.000 huurders in Eelde-Paterswolde behartigen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de HBV.