Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Uw partner komt bij u wonen

Uw partner komt bij u wonen? Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Als u gaat samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt uw partner niet automatisch medehuurder.

Echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn betalen van de huur, kleine reparaties doen of vergoeden van schade aan de woning. Voor de medehuurder gelden deze verplichtingen vanaf het moment dat hij of zij medehuurder is geworden.

Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder

Partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden, moet u een verzoek bij ons indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé of onderhuurder kan dus geen medehuurder worden.