Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Huur opzeggen bij overlijden

Zijn er geen bewoners die na het overlijden van de huurder het huurcontract voortzetten? Dan eindigt deze automatisch op de laatste dag van de tweede maand na overlijden. Bijvoorbeeld op 31 maart bij overlijden op 15 januari. De erfgenamen kunnen de huurovereenkomst ook eerder opzeggen. In dat geval geldt een opzegtermijn van 1 maand. Erfgenamen kunnen gebruik maken van het formulier huuropzegging bij overlijden. Zorgt u ervoor dat dit volledig is ingevuld en dat uw handtekening erop staat. U dient een kopie van de overlijdensakte mee te sturen.