Informatie woningzoekende

Wat moet ik doen als ik op zoek ben naar een woning?

Allereerst dient u zich bij ons in te schrijven als woningzoekende. U kunt zich inschrijven vanaf 18 jaar. Het inschrijven kost éénmalig € 35,00. Zodra dit is gedaan kunt u reageren op de woningen die wij publiceren op onze website onder aanbod huurwoningen. De site wordt elke dinsdag bijgewerkt.

Indien u een woning heeft gezien waar u zich voor wilt aanmelden, dan kunt u dit doen door het aanmeldingsformulier in te vullen en de gegevens te uploaden.

BELANGRIJK! Inkomensverklaring (IBRI formulier) verplicht.

Wilt u reageren op een woning van ons, vraag dan nu alvast een gratis Inkomensverklaring aan. Dit kan via de belastingtelefoon op 0800-0543 of direct via Mijn Belastingdienst.

De overheid heeft bepaald dat sociale huurwoningen van een corporatie alleen nog aangeboden mogen worden aan kandidaten met een maximaal verzamelinkomen van € 38.035,- (prijspeil 2019). Bij het reageren op een woning controleert de woningcorporatie daarom de hoogte van uw inkomen met een inkomenstoets. De Inkomensverklaring (IBRI formulier) van 2018 is verplicht en tot 1 juli 2020 geldig.

Woningzoekenden krijgen niet ongevraagd een woning aangeboden. Ingeschreven woningzoekenden kunnen reageren op het door de SEW gepubliceerde aanbod van beschikbaar komende woningen.

De SEW publiceert gegevens over de woningen die voor verhuur beschikbaar komen. Per woning worden het adres, het aantal slaapkamers, de huurprijs, het bouwjaar en de datum beschikbaarheid gepubliceerd. Tevens wordt de termijn vermeld waarbinnen een ingeschreven woningzoekende zich voor een bepaalde woning kan aanmelden.

De publicaties van de woningen treft u op onze website en in de vitrine bij het kantoor van de SEW. Er kan natuurlijk ook mondeling of telefonisch naar ons aanbod worden geïnformeerd.

Indien er voor een bepaalde woning meerdere gegadigden zijn, wordt de woning aangeboden aan degene met het hoogste aantal opgebouwde punten die aan alle voorwaarden voldoet. De toewijzingscriteria betreffende de verhouding tussen de grootte van de woning/aantal personen en huurprijs/inkomen(s) worden eveneens meegenomen in de beoordeling voor toewijzing.

Bij acceptatie van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende en dient u de huur van uw huidige huurwoning te beëindigen.

De punten worden bepaald aan de hand van een puntensysteem. De volgende elementen spelen daarbij een rol:

· Inschrijfduur per volle maand 1
· Een woningzoekende die twee keer een aangeboden woning weigert, wordt punten in mindering gebracht. -24

Bij een relatiebreuk worden de opgebouwde punten gedeeld, behoudens als partners schriftelijk overeenkomen dat één van hen afstand doet van zijn of haar rechten. Wijzigingen in de inschrijfgegevens dienen per omgaande schriftelijk te worden doorgegeven.

Veelgestelde vragen

Wat gaat er precies veranderen?

Als uw verzamelinkomen meer dan € 38.035,- per jaar is, komt u vanaf 1 januari 2019 niet meer in aanmerking voor toewijzing van een (sociale) huurwoning met een netto huur onder de € 720,43.

Hoe bereken ik mijn verzamelinkomen?

De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van u en uw partner en/of medehuurders. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl/reken/toetsingsinkomen) kunt u uw verzamelinkomen berekenen.

Mijn verzamelinkomen is hoger dan € 38.035,-, gaat mijn huur per 1 januari 2019 omhoog?

Nee. De huur van uw huurwoning kan alleen bij de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli omhoog gaan met een door de minister vastgesteld percentage.

Mijn verzamelinkomen is hoger dan € 38.035,- en ik wil over een paar jaar wel verhuizen. Kan ik dan alleen nog naar een koopwoning verhuizen?

Nee. Als u meer verdient dan € 38.035,- en u wilt verhuizen, dan kunt u óf terecht in een vrije sector huurwoning (met een huur boven de € 720,42) óf in een koopwoning.

Mijn verzamelinkomen is hoger dan € 38.035,–, wat verandert er voor mij?

Als u in uw huidige woning blijft wonen verandert er niets. Ook als er iemand bij u in komt wonen en uw verzamelinkomen verandert hierdoor, verandert er niets. Alleen als u verhuist, wordt uw inkomen getoetst volgens de nieuw regels.