Huurtoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Wanneer de huur te hoog is in verhouding tot uw belastbaar (gezins-)inkomen kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hoogte van het eigen vermogen is medebepalend voor het recht op huurtoeslag.

Om de hoogte van de huurtoeslag vast te stellen, is het verzamelinkomen of belastbaar loon (= het toetsingsinkomen) het uitgangspunt. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Kom ik aanmerking voor huurtoeslag en/of zorgtoeslag?

Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, hangt voornamelijk af van uw inkomen, vermogen en de huurprijs. Met inkomen wordt bedoeld: een geschat inkomen van de bewoners tezamen.

De huidige inkomensgrenzen hiervoor zijn:

  • Jongeren tot 23 jaar, alleen huurtoeslag mogelijk bij een huur lager dan €   424,44
  • Alleenstaande tot 65 jaar                                    € 22.700,00 per jaar
  • Meerpersoonshuishouden tot 65 jaar              € 30.825,00 per jaar
  • Alleenstaande 65 jaar en ouder                         € 22.675,00 per jaar
  • Meerpersoonshuishouden 65 jaar en ouder   € 30.800,00 per jaar

Naast inkomen is ook het vermogen van belang. Als u eigen vermogen heeft komt u mogelijk niet in aanmerking voor huurtoeslag.
U kunt zelf een proefberekening maken op de internetsite van de Belastingdienst/Toeslagen.

Aanvragen

Huurtoeslag moet u rechtstreeks aanvragen bij de belastingdienst. Dit kunt u doen door te bellen naar de belastingdienst telefoonnummer 0800-0543 of u kunt inloggen op Mijn toeslagen.

Wat moet u doen als uw situatie wijzigt?

Ontvangt u in het jaar 2019 een bedrag aan huur- en/of zorgtoeslag, dan zijn deze toeslagen berekend op de meest actuele gegevens die u zelf opgeeft. De veranderingen van baan, scheiding, geboorte, huwelijk, overlijden, een kind dat ouder wordt dan 18 jaar, verhuizing, een andere medebewoner of juist geen medebewoners meer: al deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de toeslagen! Het is belangrijk dat u alle wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft.

Bij wie moet u de wijzigingen doorgeven?

Wijzigingen dient u door te geven bij de Belastingdienst/Toeslagen door middel van een wijzigingsformulier of bestellen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Wijzigingen in de gezinssituatie moet net als voorheen in de eerste plaats bij afdeling burgerzaken van de Gemeente Tynaarlo in Vries worden doorgeven.

Huurtoeslag is een voorschot!

De huurtoeslag wordt uitbetaald als maandelijks voorschot, te beginnen in december voor januari van het daaropvolgende jaar. De eindafrekening volgt een jaar daarop. Het is erg belangrijk dat u alle wijzigingen in de inkomens-, gezins- of leefsituatie direct aan de belastingdienst doorgeeft. De belastingdienst berekent het recht op huurtoeslag namelijk op basis van de meest actuele informatie van de rechthebbende zelf.

Wanneer de definitieve beslissing?

De Belastingdienst bekijkt vanaf medio 2020 naar het werkelijk inkomen over het jaar 2019 en dan krijgt u de definitieve beschikking. Heeft u te weinig toeslag gekregen, dan volgt er een nabetaling. Maar als u teveel heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen.