Huurderszaken

Op deze pagina kunt u de Algemene Huurvoorwaarden van de Stichting Eelder Woningbouw downloaden.

Hoe moet de woning worden opgezegd?

U dient uw opzegging schriftelijk in te dienen.

Daarnaast zijn de volgende zaken nog van belang:

  1. U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand vanaf de datum dat de schriftelijke opzegging bij de Stichting Eelder Woningbouw binnen is.
  2. Opzegging van de woning is op elke werkdag van de maand mogelijk.

In het geval van overlijden van de huurder dient er een kopie van de overlijdensakte te worden overlegd.