HBV Eelde Paterswolde

HUURDERS BELANGENVERENIGING EELDE – PATERSWOLDE

Als officiële huurdersorganisatie en gesprekspartner is de Huurdersbelangen-vereniging (HBV) de schakel tussen u als huurder en de verhuurder de Stichting Eelder Woningbouw (SEW).

Wat doet de HBV voor haar leden:

  • Bemiddeling tussen u als huurder en verhuurder de SEW. Indien de contacten tussen u en de SEW niet goed verlopen, dan kunt u een beroep doen op de Huurdersbelangen- vereniging , waarna deze actie zal ondernemen om eventuele problemen te verhelpen.
  • Periodiek  overleg met de verhuurder SEW, hierin wordt o.a. besproken:
    • Het huurbeleid (jaarlijkse  huurverhoging)
    • Het strategisch voorraadbeheer (nieuwbouw, onderhoud en sloop)
    • De communicatie met de huurders.
    • 1 keer per jaar is er een jaarvergadering waarop de leden van de HBV welkom zijn.

Zoals u ziet is de Huurdersbelangenvereniging een belangrijke partner voor u als huurder van de Stichting Eelder Woningbouw

Secretariaat:

Huurdersbelangenvereniging Eelde – Paterswolde

p/a Henri Dunantweg 1

9765 EP Paterswolde

Email: hbhof@home.nl

Bankrekeningnummer:
NL86ABNA058.86.36.819  t.n.v.  H.B.V.  Eelde-Paterswolde

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:
40045088