Over ons

De Stichting Eelder Woningbouw is een dynamische en vooruitstrevende woningcorporatie die continu in beweging is om aan uw woonwensen te voldoen. De SEW is vooruitstrevend omdat wij op basis van een eigen visie voortdurend innovatieve woonoplossingen ontwikkelen. De Stichting Eelder Woningbouw heeft woningen in Eelde en Paterswolde.

De Stichting Eelder Woningbouw doet meer dan alleen het verhuren en verkopen van een gevarieerd aanbod aan woningen. Wij streven ernaar om onze dienstverlening zorgvuldig af te stemmen op uw eisen en behoeften. Zodat uw wooncomfort, nu en in de toekomst, aan niets te wensen overlaat. De Stichting Eelder Woningbouw is bovenal een klantgerichte en transparante organisatie.

De SEW is gevestigd in de gemeente Tynaarlo en opgericht op 7 augustus 1917. U vindt hier de statuten van de SEW.

Datum en nummer van de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel: 18 augustus 1999 nr. 04031659. Het BTW nummer van de SEW is: 0058.59.979.B.01

De SEW heeft op dit moment 7 werknemers in dienst. U vindt hier ons organisatieschema.

Bestuur

U vindt hier het Reglement Bestuur

Raad van Commissarissen

U vindt hier het Reglement voor de Raad van Commissarissen

Bijlage A: Profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC

Bijlage B: Rooster van aftreden van de leden van de RvC

Bijlage C:  Reglement financieel beleid en beheer

U vindt hier de Visie op toezicht en besturen met toetsingskader bij Stichting Eelder Woningbouw.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties. (VTW)

Honorering Bestuur en Commissarissen

De beloning van de Raad van Commissarissen alsmede van de bestuurder vindt plaats conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2).

Voor zover van toepassing is hierbij rekening gehouden met de regelgeving (de WNT-staffel), zoals die vanaf 2014 van toepassing is. Voor de huidige bestuurder geldt een overgangstermijn.