Governance

Aedescode / Governancecode

De Stichting Eelder Woningbouw onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties (2015) vastgelegde beginselen.

De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisaties.

In de Aedescode zijn kwaliteiten over inzet, transparantie en verantwoording opgenomen, die verplicht verbonden zijn aan het lidmaatschap van Aedes Vereniging van Woningcorporaties.

Klokkenluiderreglement

De werknemers van de SEW hebben het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op de organisatie SEW, te melden.
De SEW vindt het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dergelijke zaken kunnen worden gemeld. Het klokkenluiderreglement bevat hiervoor een procedureregeling, waardoor de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder wordt gegarandeerd.

Integriteitscode

Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dat is de reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in een gedragscode. Dat is helder voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en instanties waar we contacten mee onderhouden. Openheid, transparantie, integriteit: daar zijn we allemaal bij gebaat. U vindt hier de Integriteitscode van de Stichting Eelder Woningbouw.

Visitatie

De Stichting Eelder Woningbouw is in het eerste halfjaar 2015 (wederom) gevisiteerd door bureau Raeflex. U vindt hier het definitieve  visitatierapport.

Prestatieafspraken 2018

U vindt hier de prestatieafspraken 2018 die op 10 december 2017 zijn getekend door de SEW, gemeente Tynaarlo en de Huurders Belangen Vereniging Eelde Paterswolde.

Overige documenten

U vindt hier het directiestatuut van de Stichting Eelder Woningbouw.

U vindt hier het ondernemingsplan 2015 – 2020 van de Stichting Eelder Woningbouw.

U kunt hier het Jaarverslag 2016 van de Stichting Eelder Woningbouw downloaden.