Nieuws

Blij met de uitkomsten van het Woonlastenonderzoek

Drentse corporaties en huurdersorganisaties hebben de afgelopen vier jaar allerlei acties opgezet om er voor te zorgen dat ook mensen met een kleine portemonnee beter kunnen rondkomen. Daarnaast is het passend toewijzen ingevoerd. Met resultaat. Het besteedbaar inkomen van de huurders is gestegen, dat betekent dat er gemiddeld meer geld overblijft na het betalen van de huur, gemeentelijke lasten, water en energie.

Drents woonlastenonderzoek

Tien Drentse woningcorporaties hebben, net als in 2014, samen met huurdersorganisaties, onderzoek gedaan naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Zij hebben onderzocht of de acties die de corporaties hebben genomen, effect hebben gehad. Corporaties hebben zich gericht op de hoogte van de huur, het helpen verlagen van energielasten en hulp bij het omgaan met het inkomen. De invoering van passend toewijzen heeft er voor gezorgd dat het inkomen van een nieuwe huurder past bij de huurprijs. Dit alles heeft geholpen, het aandeel mensen met een betaalbaarheidsrisico is gedaald. Er is sprake van een betaalbaarheidsrisico als de gemiddelde kosten van levensonderhoud en de woonlasten samen, hoger zijn dan het inkomen.

Blij, maar ook bezorgd

Jaap Boekholt, namens de corporaties: “We zijn blij met de resultaten van dit woonlastenonderzoek, maar tegelijkertijd maken we ons ook zorgen. Nog steeds heeft 1 van de 4 sociale huurders in Drenthe moeite om rond te komen”, aldus Boekholt. “We zien goede ontwikkelingen, maar ook nog steeds kwetsbare groepen die ondersteuning nodig hebben”, zegt Jaap. “We roepen onze (sociale) partners op om nog intensiever samen te werken om deze mensen te helpen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, wordt betaalbaar wonen ook voor de mensen die het niet zo breed hebben, mogelijk.”

Jaap Boekholt: “We zien goede ontwikkelingen, maar ook nog steeds kwetsbare groepen die ondersteuning nodig hebben.”

Besparen doen we samen

Uit het onderzoek blijkt dat huurders niet altijd zitten te wachten op het aanbod van woningcorporaties als het gaat om ondersteuning bij hun financiën. “Daarin kunnen wij als huurdersorganisaties veel doen. Gemiddeld besparen huurders tot wel € 600,- per jaar door hulp aan te nemen in de vorm van de VoorzieningenWijzer”, aldus Bert Robbe namens de gezamenlijke huurdersorganisaties. “Roep je buurman of buurvrouw op om dat aanbod aan te nemen. Want het kan echt verschil maken”.

Plannen voor de komende vier jaar

De corporaties hebben zich elk op hun eigen manier ingezet om bewoners te helpen beter rond te komen. Er is gematigd huurbeleid toegepast en een aantal corporaties heeft huren verlaagd. Ook is De VoorzieningenWijzer met succes ingezet door corporaties. Daarnaast hebben corporaties zonnepanelen geplaatst en woningen geïsoleerd om de kosten voor energie te verlagen. Er zijn energiecoaches ingezet, budgetcursussen aangeboden en er is gewerkt met de woonlastencalculator. Resultaten worden met elkaar gedeeld, zodat elke corporatie de middelen met het beste resultaat kan aanbieden aan haar bewoners.

Hier leest u de volledige rapportage.

Gerelateerd nieuws

Vacature Lid Raad van Commissarissen

De Stichting Eelder Woningbouw zoekt per 1 januari 2020 een nieuw lid Raad van Commissarissen.  Voor nadere informatie kunt u

Read More

Stichting Eelder Woningbouw 2018 in beeld

Over het boekjaar 2018 is een infographic gemaakt met onze belangrijkste kengetallen.  

Read More