Raad van Commissarissen

De heer H. ter Veen, voorzitter

Voormalig partner bij Deloitte en KPMG;

Nevenfuncties: Voorzitter RvC NVO Holding BV te Groningen; Penningmeester bestuur Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo; Penningmeester bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland; Lid Raad van Toezicht De Zijlen Tolbert.

De heer drs. E.T. van Gilst

Functie: Allround medewerker Ontwikkeling, Vastgoed en grondzaken gemeente Delfzijl vanaf juni 2012;
Periode 2008 – 2012 Adviseur planeconomie Grontmij.

Mevrouw mr. M.Y. van der Veen

Functie: Manager van de afdeling Middelen en Bestuursondersteuning bij de gemeente Leek vanaf oktober 2005.
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting TRIAS; Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Tynaarlo; Bestuurslid Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen

U vindt hier het Reglement voor de Raad van Commissarissen en de Profielschets. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezicht Woningcorporaties. (VTW)

Rooster van aftreden:

1 januari 2020 – voorzitter, de heer H. ter Veen – niet meer hernoembaar

1 juni 2021 – lid, de heer drs. E.T. van Gilst – niet meer hernoembaar

1 januari 2019, mevrouw mr. M.Y. van der Veen

Honorering bestuur en commissarissen

De beloning van de Raad van Commissarissen alsmede van de bestuurder vindt plaats conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Voor zover van toepassing is hierbij rekening gehouden met de regelgeving (de WNT-staffel), zoals die vanaf 2014 van toepassing is. Voor de huidige bestuurder geldt een overgangstermijn.